Publikacijos

Straipsniai leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) sąrašą (pateikiant pilną leidinio, įtraukto į ISI sąrašą, pavadinimą)

 • Zaleckas Linas, Linkevičienė Laura, Olekas Juozas, Kutra N. The comparison on different surgical techniques used for repair of complete unilateral cleft lip. Medicina (Kaunas). 2011;47(2):85-90.
 • Dumbryte Irma, Linkeviciene Laura, Malinauskas Mantas, Linkevicius Tomas, Peciuliene Vytaute, Tikuisis K. Evaluation of enamel micro-cracks characteristics after removal of metal brackets in adult patients. European Journal of  Orthodontics  2011 Nov 25.
 • Linkevičius Tomas, Švedienė Olga, Vindašiūtė Egle, Linkevičienė Laura. The influence of implant placement depth and impression material on the stability of an open tray impression coping. Journal of prosthetic dentistry. 2012, vol. 108, no. 4.  ISSN 0022-3913 p. 238-243
 • Matulevičienė Aušra, Priekšaitienė Eglė, Linkevičienė Laura, Radavičius Marijus, Molyte Alma, Utkus Algirdas, Kučinskas Vaidutis. Heterogenity of Oral Clefts in Relation to Associated Congenital Anomalies. Medicina 2013, t. 49, nr 2. ISSN 1010-660X 61-66.
 • Linkevičius Tomas, Puišys Algirdas, Vindašiūtė Eglė, Linkevičienė Laura, Apse Peteris. Does residual cement aruond implant-supported restorations cause peri-implant disease? A retrospective case analysis. Clinical oral implants research. ISSN 0905-7161 2013 vol 24, no 11 p. 1179-1184
 • Vindašiūte Egle, Puišys Algirdas, Maslova Natalija, Linkevičienė Laura, Pečiulienė Vytaute, Linkevičius Tomas. Clinical factors influencing removal of the cement excess in implant- supported restorations. Clinical implant dentistry and related research. 2013,.  ISSN 1523-0899
 • Dumbrytė Irma, Jonavičius Tomas, Linkevičienė Laura, Linkevičius Tomas Pečiulienė Vytaute, Malinauskas Mantas. The prognostic value of visually assessing enamel microcracks: Do debonding and adhesive removal contribute to their increase? Angle Orthodontics; 2015 Aug. 31 . [Epub ahead of print]
 • Dumbrytė Irma, Jonavičius Tomas, Linkevičienė Laura, Linkevičius Tomas Pečiulienė Vytaute, Malinauskas Mantas. Enamel cracks evaluation – A method to predict tooth surfase damage during debonding. Dental Material Juornal 2015 ; 34(6); 828-34 doi: 10.4012/dmj.2015-085.
 • Linkevicius Tomas Puisys Algirdas, Svediene Olga, Linkevicius Rokas, Linkeviciene Laura. Radiological comparison of laser-microtextured and platform-switched implants in thin mucosal biotype. Clinical Oral Implans Res. 2015 May; 26(5):599-605. doi: 10.1111/clr.12544. Epub 2015 Jan 5.
 • Linkevicius Tomas, Puisys Algirdas, Steigmann Marius, Vindasiute Egle, Linkeviciene Laura. Influence of Vertical Soft Tissue Thickness on Crestal Bone Changes around implants with platform switching: a comparative clinical study. Clinical Implant Dental relat res. 2015 Dec; 17 (^): 1228-36 doi: 10.1111/cid.12222. Epub 2014 Mar 28.
 • Puisys Algirdas, Vindasiute Egle, Linkeviciene Laura, Linkevicius Tomas. The use of acellular dermal matrix  membrane for vertical soft tissue augmentation during submerged implant placement: a case series. Clin Oral Implants Res. 2014 Apr 30. doi: 10.1111/clr.12401. [Epub ahead of print]
 • Vindasiute Egle,  Puisys Algirdas, Maslova Natalija, , Linkeviciene Laura, Peciuliene Vytaute, Linkevicius Tomas. Clinical factors influencing removal of cement excess in implant –supported restorations. Clin Implant Dent Relat Res. 2015 Aug;17(4):771-8. doi: 10.1111/cid.12170. Epub 2013 Nov 14.
 • Linkevicius Tomas, Puisys Algirdas, Linkeviciene Laura, Peciuliene Vytaute, Schlee. Crestal bone stability around implants with horizontally matching connection after soft tissue thickening: aprospective clinical trial. Clinical implant dentistry and related research. 2013, e-pub.
 • Linkevicius Tomas, Vindasiute Egle, Puisys Algirdas, Linkeviciene Laura, Maslova Natalija, Puriene Alina. The influence of the cementation margin position on the amount of undetected cement. A prospective clinical study. Clinical oral implants research. ISSN 0905-7161 2013, vol 24, no 1. p. 71-76.
 • Linkevicius Tomas,  Puisys Algirdas, Steigmann Marius, Vindasiute Egle, Linkeviciene Laura. Influence of vertical soft tissue thickness on crestal bone changes around implants with platfoimplant switching: a comparative clinical study, Clinical implant dentistry and related research. 2014, e-pub.
 • Linkevičius, Tomas, Švedienė, Olga, Vindašiūtė, Eglė, Linkevičienė, Laura,  A technique for making impressions of deeply placed implants.  Journal of prosthetic dentistry. 2011, vol. 106, no. 3.  ISSN 0022-3913 p. 204-205.
 • Nikopensius, Tiit, Ambrozaitytė, Laima, Ludwig, Kerstin U., Birnbaum, Stefanie, Jagomägi, Triin, Saar, Mare, Matulevičienė, Aušra, Linkevičienė, Laura, Herms, Stefan, Knapp, Michael, Hoffmann, Per, Nöthen, Markus M., Kučinskas, Vaidutis, Metspalu, Andres, Mangold, Elisabeth,  Replication of novel susceptibility locus for nonsyndromic cleft lip with or without cleft palate on chromosome 8q24 in Estonian and Lithuanian patients.  American journal of medical genetics. Part A. 2009, vol. 149A, no. 11.  ISSN 1552-4825 p. 2551-2553.  Prieiga per internetą

Straipsniai leidiniuose, esančiuose Lietuvos mokslo tarybos patvirtintose tarptautinėse duomenų bazės

 • Linkevicius T, Svediene O, Vindasiute E, Linkeviciene L. A technique for making impressions of deeply placed implants. J Prosthet Dent. 2011 Sep 106(3):204-5.
 • Linkevicius T, Svediene O, Vindasiute E, Puisys A, Linkeviciene L. The influence of implant placement depth and impression material on the stability of an open tray impression coping. J Prosthet Dent. 2011 in press.
 • Narbutyte Indre, Narbutyte Agne, Linkeviciene Laura. Relationship betwwen breastfeeding, bottle-feeding and development of malocclusion. Stomatologija. 2013;15(3):67-72. Review.
 • Vasiliauskas, Arūnas, Šidlauskas, A., Šaferis, V., Adaškevičius, R., Linkevičienė, Laura,  Applications of 3D Maxillary Dental Arch Scanning for Mathematical Prediction of Orthodontic Treatment need for Complete Unilateral Cleft Lip and Palate Patients.  Elektronika ir elektrotechnika / Kauno technologijos universitetas. 2010, nr. 4.  ISSN 1392-1215 p. 107-112.  Prieiga per internetą
 • Janulytė Vilija,  Pūrienė Alina,  Linkevičienė Laura,  Grigaitė Gailutė,  Kutkauskienė Jelena. The orthodontic treatment in Lithuania: Accessibility survey.  Stomatologija. 2008, vol. 10, no. 3.  ISSN 1392-8589 p. 107-112.  Prieiga per internetą
 • Maulina Inese, Priede Dace, Linkevičienė Laura, Akota Ilze.  The influence of early orthodontic treatment on the growth of craniofacial complex in deciduous occlusion of unilateral cleft lip and palate patients.  Stomatologija. 2007, t. 9, nr. 3.  ISSN 1392-8589 p. 91-96.  Prieiga per internetą
 • Morkūnienė Aušra, Steponavičiūtė Danguolė, Ambrozaitytė Laima, Utkus Algirdas, Linkevičienė Laura, Kučinskas Vaidutis. Are TGFA, TGFB3, GABRB3, RARA and BCL3 loci associated with nonsyndromic orofacial clefts? A Lithuanian study.  Biologija. 2007, nr. 1.  ISSN 1392-0146 p. 1-6.  Prieiga per internetą
 • Zarakauskaitė, Eglė, Matulevičienė, Aušra, Utkus, Algirdas, Kučinskas, Vaidutis, Linkevičienė, Laura,  Orofacial clefts with associated anomalies in Lithuania.  Acta medica Lituanica. 2007, vol. 14, no. 1.  ISSN 1392-0138 p. 17-23.  Prieiga per internetą
 • Linkevičienė Laura, Olekas Juozas, Zaleckas Linas, Kapušinskas Gediminas. Relation between the severity of palatal cleft and maxillary dental arch size /  Acta medica Lituanica. 2005, t. 12, no. 1.  ISSN 1392-0138 p. 54-57.  Prieiga per internetą
 • Vasiliauskas Arūnas, Utkus Algirdas, Matulevičienė Aušra, Linkevičienė Laura, Kučinskas Vaidutis.  The incidence of cleft lip and/or palate among newborns in Lithuania, 1993-1997 /  Acta medica Lituanica. 2004, t. 11, no. 2.  ISSN 1392-0138 p. 1-6.  Prieiga per internetą

Straipsniai kituose recenzuojamuose Lietuvos mokslo leidiniuose

 • Narbutytė Indrė, Linkevičienė Laura. Kūdikių maitinimas ir sąkandžio anomalijos- ar susiję? Pediatrija 2012 4 ( 58) ISSN 1648-4630 p.4-9
 • Linkevičius Tomas, Vindašiūtė Egle, Puišys Algirdas, Linkevičienė Laura, Švedienė Olga. Influence of the temperature on the cement disintegration in cement-retained implant restorations. Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. 2012, Vol. 14, no. 4.  ISSN 1392-8589 p. 114-117.
 • Laktionkinienė Ieva, Linkevičienė Laura. Kleidokranialinės displazijos diagnostikos ir gydymo galimybės. Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. 2012, Vol. 14, no. 1, supplement.  ISSN 1392-8589 p. 5-12.
 • Laktionkinienė Ieva, Ivanauskaitė Deimantė, Linkevičienė Laura. Viršutinio žandikaulio retinuotos ilties radiologinės diagnostikos galimybės planuojant ortodontinį gydymą. Stominfo 2013, nr. 2.ISSN 1822-3087 p. 33-39.
 • Gibavičiūtė Ieva, Dumbrytė Irma, Andziulienė Irma, Linkevičienė Laura,  Viršutinio žandikaulio šoninių kandžių hipodontijos gydymo metodai.  Stomatologija /Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. 2011, vol. 13, no. 1.  ISSN 1392-8589 p. 15-19.
 • Dumbrytė Irma, Linkevičienė Laura, Gibavičiūtė Ieva.  Pirminis dantų  dygimo sutrikimas.  Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. 2010, vol. 12, no. 1.  ISSN 1392-8589 p. 25-29.
 • Dumbrytė Irma, Ivanauskaitė Deimantė, Linkevičienė Laura.  Įprastinio radiologinio tyrimo metodai mesiodens padėčiai nustatyti.  Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. 2009, vol. 11, no. 3.  ISSN 1392-8589 p. 17-23.
 • Tamošiūnaitė Irma, Dumbrytė Irma, Linkevičienė Laura, Pūrienė Alina.  Ortodontinio gydymo ypatumai pacientams, sergantiems bronchine astma, cukriniu diabetu, alergiškiems ortodontinio gydymo metu naudojamoms medžiagoms.  Stomatologija / Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų stomatologų draugija ir Lietuvos stomatologų sąjunga. 2009, vol. 11, no. 3.  ISSN 1392-8589 p. 28-32.
 • Dumbrytė Irma, Tamošiūnaitė Irma, Linkevičienė Laura, Almonaitienė Rūta,    Pečiulienė Vytautė,  Proksimalinių paviršių emalio redukcija.  Stomatologija. 2008, vol. 10, no. 3, suppl..  ISSN 1392-8589 p. 21-28.
 • Gibavičiūtė Ieva, Linkevičienė Laura, Žekonienė Jūratė, Pūrienė Alina,  Dantenų recesijos ortodontijoje.  Stomatologija. 2008, vol. 10, no. 4, suppl..  ISSN 1392-8589 p. 16-22.
 • Linkevičienė Laura, Martusevičiūtė Jūratė, Lipnickienė Asta,  Vaikų su lūpos, alveolinės ataugos ir gomurio nesuaugimais gydymas /  Sveikata : medicinos mokslo, sveikos gyvensenos, sveikatos kultūros propagavimo žurnalas. 2003, nr. 11-12.  ISSN 1392-4907 p. 46-48.